Πώς θέλετε να διεξαχθεί το τεστ;

α. Ως εκπαιδευτικό test (το σωστό αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως)
β. Ως κανονικό τεστ (η βαθμολογία και οι σωστές απαντήσεις εμφανίζονται στο τέλος)